מילון מונחים

אמילואידי

נאדית אמילואידית זאת נאדית אשר ראשה מכחיל בתמיסת מלצר-יוד

אנאמורפה (Anamorph)

הצורה האל-מינית של פטריות מסוימות

בסיסה

תא שבו מתרחשת התלכדות גרעינים וחלוקת הפתחה. הנבגים המיניים הנוצרים מתפתחים על גביו עד להבשלה

בשר

השכבה הפנימית של גוף הרבייה

גלבה

החלק הפורה של גוף הרביה הסגור על-ידי מעטה, המאפיין את פטריות הכרס

גוף הרבייה

כובע +רגל

היאליני

זגוגיתי, שקוף

היגרופני

משנה צבע בתנאי לחות, בדרך כלל מדובר על כובע הפטריה

הימנופור

הוא חלק של גוף הרבייה המכוסה בהינומית. אשר מכילה את הנאדיות או את הבסיסות

הינומית

השכבה על גוף הפטריה שמכילה את הנאדיות או את הבסיסות

חלמידוספורה (chlamydospores)

נבגים בעלי דפנות עבים שיש להם יכולת הישרדות בתנאים לא טובים

טלאומורפה (Teleomorph)

הצורה המינית של פטריות מסוימות, בה הפטריה נשמרת בתנאים הלא אופטימליים לגדלתה

טקסון

קבוצה נפרדת בתוך הסיווג, הכוללת פריטים או מינים בעלי תכונות וסימנים משותפים. בתוך הסיווגים הביולוגיים המודרניים סיווג הטקסונים הנפוץ ביותר הוא סיווג מדרגי או הירארכי. כל טקסון מורכב ממספר טקסונים מהמדרגה הנמוכה משלו, ובאותו זמן הוא גם מהווה חלק של טקסון אחר הנמצא במדריגה גבוהה משלו

טקסונומיה

היא סיווג שיטתי של עצמים מאותו תחום. הסיווג הנפוץ ביותר הוא מדרגי (הירארכי), אולם ייתכן גם סיווג שמרשה יחסים יותר מורכבים או פחות מורכבים בין הדברים הממוינים.

מידרג טקסונומי

בעבר השתמשו במילה טקסונומיה רק במשמעות של מיון עולם הטבע. בתחום זה מקובל עד היום המידרג שהציע בשנת 1735 המדען השבדי קארלוס ליניאוס, למרות שהמדענים שינו במשך השנים את הגדרת חברי כל מדרג, כפי שאפשר לקרוא בערך מיון עולם הטבע.

ממלכהKingdom
מערכהType
מחלקהClass
סדרהOrder
משפחהFamily
סוגGenus
מיןSpecies

מאקרומיצטים

פטריות הנראות בעין ללא מיקרוסקופ

מארג (trama)

הרקמה המרכזית בגוף הפטריה

מיקרומיצטים

פטריות קטנטנות, שלא נראות בעין ללא מיקרוסקופ

מיקולוגיה

היא חקר הפטריות, התכונות הגנטיות והביוכימיות שלהן, סיווגן, והשימוש בהן בבני האדם לצרכים רפואיים , במזון וכאנתאוגנים, כמו גם הסכנות שהן טומנות כגון, הרעלה או זיהום

מיקוריזה

מיקו- פטריה, ריזה – שורש. מיקוריזה זה סוג של שותפות בין פטריות לצמחים עילאיים

µ -מיקרון

יחידת אורך השווה לאלפית המילימטר. התחילית מסומנת באות היוונית

מצע

חומר או סביבה, ממנה הפטריה מקבלת את החומרים החיוניים לה

נאדית או שק

תא שבו נוצרים נבגים מיניים של פטריות השק, ונמצאים בו עד ההלבשה

נבג

תא הניתק והעשוי לנבוט ולהתפתח לאורגניזם חדש

נרתיק

שריד מצעיף כללי העוטף את בסיס הרגל

:Agaricales – סדרת הפקועיים

מיני הפטריות השייכים לסדרה הזאת הם בעיקר פטריות-כובע מקרוסקופיות בשרניות שעיקרן פטריות-דפים או פטריות-צינורות, בעלות כובע ורגל. לעתים הרגל חסרה, זה אופייני לפטריות אשר גדלות ומתפתחות על עצים, גזעי עץ.החלוקה לפי המשפחות מתבצעת לפי צבע של הנבגים וההימנופור, לפי נוכחות או העדר של הנרתיק ולפי מיקום הדפים ביחס לרגל של הפטריה. לגופי הרביה של הפטריות מסדרה זאת יש הרבה צורות

רשימת המשפחות של הסדרה:

Amanitaceae – משפחת האמניתיים

Boletaceae – משפחת הגושיתיים

Hygrophoraceae – משפחת הלחלחתיים

Crepidotaceae – משפחת הדרדסיתיים

Gomphidiaceae – משפחת הקמרוניתיים

Coprinaceae – משפחת הדיאויתיים

Cortinariaceae – משפחת ההינומתיים

Paxillaceae – משפחת השרועיתיים

Strophariaceae – משפחת האבנטיתיים

Russulaceae – משפחת החריפיתיים

Tricholomataceae – משפחת הישעוריתיים

Agaricaceae – משפחת הפקועתיים

Aphyllophorales – סדרת עציות

הסדרה השניה במספר המינים הנכללים בה, הנפוצה לא פחות מן המינים של סדרת הפקועיים. פטריות השייכות לסדרה זאת הן לעתים קרובות בעלות גופי רבייה קשות-עציות, ואינן בשרניות ורכות כמו פטריות הכובע. הפטריות הן ספרופיטיות הגדלות על עצים, גזעים כרותים, ענפים, עלים ואדמה, וקצתן טפיליות. גוף הרבייה ומבנה מיקרוסקופי של פטריות עציות משתנים גם בין משפחה למשפחה וגם בין מין למין השייכים לאותו סוג. מה שמבדיל בין פטריות עציות ליתר פטריות הבסיסה – שכבת ההימניום שלהן היא בעלת תאי בסיסה שלמים, ומרפדת שטח פנים חלק או צינורות, או בליטות דמויות שיניים, או דמויי דפים. אין שכבת ההינומית נפרדת בנקל מבשר גוף הרבייה, כמו בפטריות הבשרניות מסדרת הפקועיים

רשימת המשפחות של הסדרה:

Boletopsidaceae – משפחת הדוריתיים

Bondazewiaceae

Ganodermataceae – משפחת בהוקיתיים

Hymenochaetaceae – משפחת זיפניתיים

Corticiaceae – משפחת קרומיתיים

Hydnaceae – משפחת שנניתיים

Coniophoaceae – משפחת קמחיתיים

Lachnocladiaceae – משפחת צמריתיים

Cantharellaceae – משפחת גבעוניתיים

Polyporaceae – משפחת נקבובניתיים

Poricaeae – משפחת חרוריתיים

Clavariaceaea – משפחת אלתיים

Scutigeraceae

Stereaceae – משפחת קשיחיתיים

Thelephoraceae – משפחת מניפתיים

Fistulinaceae

Cyphellaceae – משפחת נבוביתיים

Shizophyllaceae – משפחת שסועתיים

סטרומה

מצע של קורים וגטאטיביים הדוקים, המכילים בקרבם גופי רבייה

סטריגמה

בליטה דמויית עוקץ על הבסיסה הנושאת את הנבג

ספורופור

גוף הרבביה של פטריות מאקרוסקופיות

סקלרוציות

מקלעות התפטיר הדוקות בצורות לא רגילות

Basidiomycota – פטריות הבסיסה

המערכה כוללות את סוגי הפטריות הכי מוכרות כמו פטריות המאכל. פטריות הבסיסה הן קבוצה של פטריות בעלות נבגי בסיסה הנוצרים על גבי תא בסיסה . לחלק מהן יש גוף רבייה , ולחלק אחר חסר גוף רבייה . בין פטריות הבסיסה יש פטריות רקב , פטריות טפילות ופטריות החיות במיקוריזה. בדרך כלל מתפתחים 4 נבגי בסיסה על כל תא בסיסה , אך לעתים מתפתחים רק 2 נבגים , ולעתים מספרם של נבגי הבסיסה גדול מ- 4. מחלקת פטריות ההינומית – המחלקה הגדולה והידועה ביותר של פטריות הבסיסה

Heterobasidiomycetidae – פטריות הבסיסה כפולה

תת-מחלקה של מחלקת פטריות הינומית, אשר מאופיינת על-ידי תא בסיסה מורכב וכולל 2 חלקים, העליון והתחתון. לפטריות של תת-מחלקה זאת לעתים קרובות יש גופי רביה ג’לטיניים בתנאי לחות ושעוותיים בתנאי יובש. הפטריות גודלות על-פי-רוב כפטריות-רקב על עץ רכוב או על האדמה

סדרות של התת-מחלקה:

Auriculariales – סדרת אזנוניתאים

Tremellales – סדרת קרישיתאים

Dacrymycetales – סדרת רסיסיתאים

Hymenomycetes – פטריות הינומית

מחלקת פטריות ההינומית – המחלקה הגדולה והידועה ביותר של פטריות הבסיסה, היא כוללת יותר מ-12 אלף מינים. המאפיין העיקרי של המחלקה זאת נוחכות שכבת ההינומית בגופי הרבייה של הפטריות.

GASTEROMYCETES – פטריות הכרס

לגופי הרביה של פטריות הכרס יש צורות שונות מאוד, אולם המשותף לכולן הוא שלתא הבסיסה אין כל תפקיד בשחרור הנבגים. הנבג לא נזרק לאוויר על-ידי הבסיסה כמו בפטריות הכובע הבשרניות או העציות, אלא הוא משתחרר לתוך חללים המצויים בגוף הרבייה של הפטריה. הרקמות שבין החללים נהרסות עם ההבשלה וכמעט כל גוף הפטריה הופך למסה של נבגים. לעתים נפתח המעטה על-ידי נקב שדרכו משתחררים הנבגים. ולעתים המעטה בעל פתחים רבים בצדו העליון ולעתים חסר-פתחים כלל, והנבגים משתחררים בעזרתם של מכרסמים. לפטריות צעירות צורת ביצה או כדור על-פי-רוב. מרבית הפטריות במחלקה זאת הן פטריות רקב וגדלות על הקרקע, על גזעים או חלקי עץ רקובים, או על גלילים.

סדרות של המחלקה:

Lycoperdales – סדרת אבקיתאים

Geastrales – סדרת כוכביתאים

Sclerodermatales – סדרת עוריתאים

Tulostomatales – סדרת פומיתאים

Nidulariales – סדרת קניתאים

Phallales – סדרת פיניתאים

Hymenogasterales – סדרת צרוריתאים

Melanogasterales – סדרת שחומיתאים

Podaxales – סדרת סדניתאים

פטריות טפילות

נטפלות לצמחים חיים, ויש מינים הנטפלים אף לבעלי חיים וניזונים מרקמותיהם. רוב הפטריות הנטפלות לצמחים הן מיקרוסקופיות.

Ascomycota – פטריות נאדית או השק

פטריות שק מבצעות רבייה מינית ע”י נבגי השק, הן פטריות השק מהוות חלק גדול מקבוצת הפטריות. ברוב פטריות השק רבייה א-מינית הכרוכה ביצרת נבגים הנקראים קונידיה. רוב פטריות הנאדית הן ספרופיטים או פטריות רקב, כלומר, גדלות על חומרים אורגאניים של צמחים או בעלי חיים נרקבים, על מוצרי מזון, בתוך נוזלים תוססים.

לפי נוכחות או היעדר גוף הרביה, ולפי אופן היערכות תאי הנאדית בתוך גוף הרביה, מתחלקת תת-מערכת פטריות הנאדית למחלקות שונות

קיימים 3 מבנים עיקריים של גוף הרביה:

cleistothecium – פטריות שנאדיותיהן מפוזרות או ערוכות בשכבת הינומית בתוך מבנה סגור- הקרוי עטיף-סגור

perithecium- פטריות שנאדיותיהן ערוכות זו ליד זו בשכבת הינומית, בתוך מבנה דמוי-כד, הקרוי עטיף-כדי, הסגור בגיל צעיר ובעל פתח בהבשלה

apothecium – פטריות שנאדיותיהן ערוכות בשכבת הינומית, בתוך מבנה שהוא סגור בגיל צעיר, ונפתח עם ההבשלה בדמות כוסית או קערה הקרוי עטיף-אגני

סדרות של התת-מחלקת פטריות השק:

Pezizales – סדרת פזיזאים:

משפחות של הסדרה:

Ascobolaceae – משפחת נאדניתיים

Helvellaceae – משפחת מרדעיתיים

Pezizaceae – משפחת פזיזתיים

Pyronemataceae

משפחת ספלוניתיים:

Morchellaсeae – משפחת גמצוציתיים

סדרת כמהיאים משפחות של הסדרה: Terfeziaceae – משפחת כמהתיים

Tuberceae

פטריות עילאיות

תת-ממלכת הפטריות הכוללת את פטריות הבסיסה ופטריות הנאדית. הפטריות שכולנו מכירים הן בעצם, גופי הרבייה של פטריות עילאיות

פטריות קופרופיליות

פטריות אשר גדלות על גללים של בעלי חיים, בדרך כלל, באדמות דשנות, בחוות ושדות.

פטריות קרבופיליות

פטריות הגדלות במקומות שלאחר שריפה. בדרך כלל הן בעלות יכולת תחרות נמוכה מול סוגי פטריות אחרים ולכן גדלות במקומות, בהם אין פטריות אחרות

פטריות רקב

החיות על חומרים אורגניים של צמחים או בעלי-חיים נרקבים

פטריות שותפות -סימביוטיות-

פטריות החיות חיי שותפות עם צמחים אחרים. שותפות בין קורי הפטריה לשורשי צמח עילאי, ששני הצדדים השותפים נהנים ממנה, נקראת מיקוריזה. בשותפות כזאת הפטריה מקבלת מהצמח תרכובות אורגניות ומספקת לו מים ומינרלים

פרידיום

מעטה גוף הרביה בפטריות כרס. המעטה יכול להיות פשוט או מורכב יותר: מעטה חיצוני ומעטה פנימי

פרימורדיה

הניצנים הראשוניים של גוף הרבייה

צעיף כללי

מעטפת כללית העוטפת את גוף הרביה בצעירותה

צעיף חלקי

מעטפת חלקית אשר מקשרת את שפת הכובע עם הרגל ומגינה על שכבת הדפים

קוטיקולה

קרום דק שמכסה את כובע הפטריה ומגן אליה

קונידיה

תא רבייה א-מיני שנוצר בפטריות שק ותפקידו לשחרר את הנבגים

קורטינה

קורים עדינים דמויי קורי עכביש, המצויים בין שולי הכובע בין הרגל במינים מסויימים

קורים

יחידות בניה של הפטריה, דמויי חוט או קור של עכביש

קפיליציום

שיירי קורים לאחר המסת הגלבה. בפטריות כרס : מצויים בסדרות אבקיתאים ופומיתאים

קשיון (Sclerotium)

גוף קשה דמוי פקעה בקוטר של כמה מילימטרים הבנוי מחוטי קורים צפופים והמכיל ושומר חומרים חיוניים להשרדות הפטריה לאורך תקופות הלא מתאימות לגדילתה.

קשר-אבזם

בליטה הנוצרת בקור, היוצאת מתא אחד ומתחברת לתא הסמוך בתהליך חלוקת התא

קשרי רוחב

קשרים ניצבים בין הדפים או בין קישוטי הרשת שעל הרגל או הנבגים

רב-צורתי

משתנה בצורה, בגודל, בצבע

ריזואיד

קורים דמויי שורש שבאמצעותם נצמדת הפטריה לקרקע וקולטת את המזון

ריזומורף

מקלעת קורי התפטיר דמויית שורשי צמחים או חוטים מסועפים ועבים בצבע חום או שחרחר המתפשטים על האדמה ונכנסים לתוך שורשי הצמחים, משם עולים לתוך גזעים וגבעולים ויוצרים בתוכם רשתות קורים מתפשטות. תפקידם לשמור על חיי התפטיר בתנאים סביבתיים הפחות מתאימים.

רצפטקול

המיכל, החלק הסטרילי בגוף הרבביה, בו מתפתחים התאים המיניים

תאי-שער

חוטים רב-תאיים או תאים בודדים, המתפתחים שכבת ההינומית של רוב פטריות השק והבסיסה, ושומרים אליהם מפני פגיעה או התיבשות

תפטיר

גוף הפטרייה המורכב מקורים רבים. רשת התפטיר גדלה בתוך חומר אורגני או בתוך האדמה